Фінансова звітність 2021

За 2021 Рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р. 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2021 р.