ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2022

1 Квартал

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2022 р. 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Квартал 2022 р.