Фінансова звітність

2 квартал

ДП_ДГ_РАДЕХІВСЬКЕ_ІСГ_КАРПАТСЬКОГО_РЕГІОНУ_НААН_II_квартал_2018 Баланс.xls Cisco 200-125 pdf, Cisco 300-115 pdf Cisco 300-101 exam ISC CISSP pdf Cisco 300-115 pdf ISC CISSP pdf New ISC CISSP pdf France Cisco 300-101 exam were ISC CISSP pdf resumed by ISC CISSP pdf Cisco 300-115 pdf, the Cisco 300-115 pdf Crown for neglect ISC CISSP pdf to occupy V1 interests ISC […]

2018 Фінансова звітність

Фінансова звітність 2018

1 квартал 2 квартал За 9 Мiсяцiв 2018 за 2018 рік Cisco 300-075 pdf Cisco 300-075 pdf Cisco 300-075 pdf Cisco 300-075 pdf Cisco 300-075 pdf Oracle 1Z0-061 exam Cisco 300-075 pdf Cisco 300-075 pdf Cisco 300-075 pdf Oracle 1Z0-061 exam Cisco 300-075 pdf Cisco 400-101 pdf Cisco 300-075 pdf Cisco 300-075 pdf Cisco 300-075 […]

2017 Фінансова звітність

Фінансова звітність 2017

20760248_ДП_ДГ_Радехівське_рік_2017_S0100113  放链接内容Cisco 210-060 pdf Cisco 210-060 pdf Microsoft 70-347 Question Cisco 210-060 pdf Cisco 210-060 pdf Cisco 210-060 pdf Cisco 210-060 pdf Microsoft 70-347 Question Cisco 210-060 pdf Cisco 210-060 pdf RedHat EX200 pdf Cisco 210-060 pdf Microsoft 70-347 Question RedHat EX200 pdf Microsoft 70-347 Question RedHat EX200 pdf Cisco 210-060 pdf Cisco 210-060 pdf […]

2016 Фінансова звітність

Фінансова звітність2016

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ДП “ДГ “Радехівське”” за 2016рік Примітки до річної фінансової звітності ДП “ДГ “Радехівське”” за 2016 рік Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за І квартал 2017р. ДП “ДГ “Радехівське”” Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2017р. ДП “ДГ “Радехівське”” Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний […]

2015 Фінансова звітність

Фінансова звітність 2015

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015р. ДП “ДГ “Радехівське”” Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015р. ДП “ДГ “Радехівське”” Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 30 вересня 2015р. ДП “ДГ “Радехівське”” Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015р. ДП “ДГ “Радехівське”” Звіт про фінансові результати […]